Φωτογραφίες

Σφίγγα 15/10/2017

Άλσος Βεΐκου 10/7/2017

Σφίγγα 6/4/2017

Διάφορες